سامانه اعتبار سنجی MyCredit
دسترسی به گزارش اعتباری از هر نقطه کره خاکی ...
معتبر ، سریع ، 24 ساعته
مورد استفاده برای سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی
.

اعتبارسنجی

اعتبارسنجی چیست؟

رتبه اعتباری، مقیاسی برای محاسبه ریسک اعتباری است که با استفاده از فرمولهای استانداردی از گزارش اعتباری استخراج و محاسبه می‌شود.
رتبه اعتباری مناسب در نتیجه پرداخت به موقع صورتحساب ها و تسهیلات دریافتی حاصل می‌شود و بیانگر تمایل به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط اشخاص می باشد.
از سویی دیگر، یک رتبه اعتباری نامناسب در نتیجه تاخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری، سابقه منفی از جمله ورشکستگی، سابقه چک برگشتی، داشتن سابقه منفی در زمینه بدهی مالیاتی و داشتن سابقه منفی در بانک اطلاعاتی سازمان‌های بیرونی تامین‌کننده اطلاعات سامانه مشخص می‌گردد.
نمونه گزارش اعتبارسنجی
رتبه اعتباری من
هزینه گزارش اعتبارسنجی مبلغ 10,246 تومان می باشد، این هزینه بابت دریافت امتیاز اعتباری، گزارش اعتباری می باشد.
* کد ملی
* شماره تلفن همراه (متعلق به کدملی شما)
شاخص های اعتبارسنجی

پرداخت به موقعپرداخت به موقع اقساط، در بالا بردن رتبه اعتباری تاثیر به سزایی دارد. %35

میزان بدهیمیزان بدهی پایین، باعث عدم مـخدوش شــدن رتـبه اعـتباری می شود. %30

سابقه اعتباریهرچه مدت فعالیت حساب بیشتر باشد، تأثیر بهتری بر رتبه اعتباری میگذارد. %15

نوع اعتبارداشتن مجموعه ای از حسابها، از جمله اقساط، وامهای خانه و کارتهای اعتباری، ممکن است امتیاز رتبه بندی اعتباری شما را بهبود بخشد. %10

اعتبار جدیدباز کردن حساب های اعتباری متعدد در یک بازه زمانی کوتاه، تأثیر منفی در رتبه اعتباری خواهد داشت. %10

.
بهبود رتبه اعتباری

گزارش رتبه بندی اعتباری
گزارش رتبه بندی اعتباری هر شخص بیان کننده وضعیت اعتباری وی تلقی شده و ملاک ارزیابی متقاضیان تسهیلات در کشور می باشد. لذا بکوشید تا گزارش رتبه بندی اعتباری خود را مثبت و بدون سابقه منفی نگهدارید.

1

بررسی دوره ای
به صورت دوره ای (حداقل سالی یکبار) به سامانه اعتبارسنجی MyCredit مراجعه و گزارش رتبه بندی اعتباری خود را دریافت کـرده و اطلاعـات آن را مـورد بررسـی قـرار دهید.

2

پرداخت اقساط
اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی خود را به موقع پرداخت نمایید. رعایت در پرداخت به موقع و مســتمر اقساط موجب بهبود وضعیت گزارش رتبه بندی اعتباری شما خواهد شد.

3

تسویه اقساط معوق
اگر تسهیلاتی را دریافت نموده و مدت زیادی است که اقساط آن را پرداخت ننموده اید، با مراجعه به بانک خود و ضمن تسویه اقساط معوقه موجب بهبود گزارش رتبه بندی اعتباری تان شوید.

4

.
.
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.