شنبه 22 اردیبهشت 1397

گزارش ارزیابی (رتبه و امتیاز اعتباری)

در حال حاضر با توجه به نصب و راه اندازی نرم افزار رابط سنجش اعتبار و امکان تعریف و بهره گیری از گزارش های تخصصی آن، گزارش ارزیابی  حاوی رتبه و امتیاز اعتباری مشتریان در آن برای استفاده شعب بانک ها تعبیه شده است که بیانگر اهلیت اعتباری و تمایل به بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی توسط مشتری بانک است و با استفاده از سابقه گذشته رفتار اعتباری مشتری به تعیین رفتار احتمالی او در آینده می پردازد. این گزارش نشان می دهد که وضعیت ریسک اعتباری مشتری به چه نحوی است و بر اساس آن بانک می تواند تصمیم مناسب را در مورد اعطا و یا عدم اعطای تسهیلات اتخاذ کند. از آن جایی که سامانه اعتبارسنجی حاوی اطلاعات اعتباری مشتری در نظام بانکی است به عنوان تغذیه کننده جامع اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به امتیاز اعتباری مشتریان به شمار می رود. بر اساس این گزارش، مشتریان بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش اعتباری موجود در سامانه در هفت گروه مختلف طبقه بندی می شوند. همچنین سامانه علاوه بر رتبه بندی مشتریان، توصیفی نیز از رتبه مشتری ارائه کرده و استراتژی مناسب را به بانک پیشنهاد می دهد. نکته مهم این است که در تمامی این موارد، سامانه تنها وضعیت تمایل به بازپرداخت مشتری را برای بانک به تصویر می کشد و این متصدیان بانک هستند که با توجه به سیاست های اعتباری خود و خصوصیات ریسک پذیری و ریسک گریزی خود، تصمیم مناسب را در مورد اعطای تسهیلات به مشتری اتخاذ می کنند.
اطلاعاتی همچون تعداد قراردادهای جاری، وضعیت وثایق، نحوه بازپرداخت اقساط در گذشته، درخواست های ارائه شده، وضعیت و سوابق منفی شخص و قرارداد، تعهدات غیرمستقیم مشتری در نظام بانکی و اطلاعات دیگری از این دست موجب انعکاس مناسب امتیاز اعتباری مشتریان می شود. از سوی دیگر با فعالیت بالای مشتریان در نظام بانکی، حجم گزارش های اعتباری مشتریان بالا رفته و گاه به 20 صفحه می رسد. در این زمان، استفاده از امتیازهای اعتباری کمک قابل توجهی در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع می کند. لازم به ذکر است که امتیازها و رتبه های اعتباری مشتریان مندرج در گزارش ارزیابی در قالب سه رنگ سبز، زرد و قرمز قابل مشاهده است. رنگ سبز نشان دهنده وضعیت مناسب ریسک اعتباری مشتری است. رنگ زرد بیان کننده این موضوع است که مشتری از ریسک متوسط برخوردار بوده و در مواجهه با وی باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. رنگ قرمز نیز بیان می کند که مشتری از ریسک بالا در عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات خود برخوردار است.
 
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.