1398/12/25 یکشنبه
آخرین مقالات
استفاده از کارت اعتباری و رابطه آن با امتیاز اعتباری استفاده از کارت اعتباری به این مفهوم است که شما در یک ماه به چه اندازه از اعتبار خود استفاده می کنید. معمولا در محاسبات امتیاز اعتباری میزان استفاده شما از کارت اعتباری در نظر گرفته می شود. در واقع میزان مانده کلیه کارت های اعتباری فعال شما بر کل اعتبار کارت های فعال تقسیم شده و درصدی که ایجاد خواهد شد در مدل استفاده می شود. این درصد معمولا با ریسک اعتباری همبستگی دارد. به این صورت که اگر استفاده شما از مجموع کارت های اعتباری بالا باشد آنگاه شما امتیاز اعتباری پایین تری نیز خواهید داشت.

 استفاده از کارت اعتباری و رابطه آن با امتیاز اعتباری

استفاده از کارت اعتباری به این مفهوم است که شما در یک ماه به چه اندازه از اعتبار خود استفاده می کنید. معمولا در محاسبات امتیاز اعتباری میزان استفاده شما از کارت اعتباری در نظر گرفته می شود. در واقع میزان مانده کلیه کارت های اعتباری فعال شما بر کل اعتبار کارت های فعال تقسیم شده و درصدی که ایجاد خواهد شد در مدل استفاده می شود. این درصد معمولا با ریسک اعتباری همبستگی دارد. به این صورت که اگر استفاده شما از مجموع کارت های اعتباری بالا باشد آنگاه شما امتیاز اعتباری پایین تری نیز خواهید داشت.

چرا استفاده از کارت اعتباری بر امتیاز اعتباری تاثیر خواهد گذاشت؟

نرخ استفاده از کارت اعتباری یک شاخص مهم در اندازه گیری ریسک اعتباری است. برای مثال فردی که به صورت مداوم از اعتبار خود استفاده کرده و اعتبارش نزدیک به صفر می شود عمدتا در باز پرداخت بدهی های خود نسبت به فردی که استفاده کمتری از اعتبار خود می نماید، کمتر است.

نحوه تاثیر استفاده از کارت های اعتباری بر امتیاز اعتباری

از آنجا که مدل های متفاوتی در امتیازدهی اعتباری وجود دارد و این محاسبات پیچیده است، به صورت دقیق نمی توان گفت که چگونه این فرایند بر امتیاز اعتباری شما تاثیر میگذارد. اگرچه همبستگی قوی بین استفاده شما از کارت اعتباری و امتیاز اعتباری وجود دارد. افرادی که از اعتبار خود حداقل استفاده را می کنند به طور میانگین نسبت به افرادی که مانده اعتبار کمتری دارند امتیاز اعتباری بالاتری دارند. همچنین افرادی که سابقه اعتباری کوتاه مدت دارند و یک کارت اعتباری دارند در صورتیکه مانده اعتبار پایینی داشته باشند، امتیاز اعتباری شان نسبت به افرادی که چند کارت اعتباری دارند و سابقه اعتباری طولانی تری دارند کاهش شدید تری خواهد داشت.
البته در نظر داشته باشید موارد مختلفی بر امتیاز اعتباری شما اثر می گذارد و استفاده از کارت اعتباری تنها یک مورد از آن می باشد. بنابراین می بایست همه آنها را در نظر داشته باشید.

چگونه میتوان استفاده از کارت های اعتباری را کاهش داد؟

سه راهکار را میتوان برای کاهش استفاده از کارت اعتباری پیشنهاد داد. راهکار اول این است که پرداخت های ماهانه خود را بابت استفاده از اعتبار افزایش دهید. در این صورت مانده شما افزایش خواهد یافت. راهکار دوم این است که در صورتیکه چندین کارت اعتباری دارید میتوانید از همه آنها استفاده کنید تا مانده یکی از آنها به شدت کاهش نیابد. راهکار نهایی این است که اعتبار خود را افزایش دهید. اگر درآمد شما افزایش یافته و همچنین سابقه اعتباری خوبی دارید و علاوه بر آن میزان بدهی اندکی دارید می توانید درخواست افزایش سقف اعتبار را به بانک صادر کننده بدهید. اگر شما سابقه اعتباری خوبی نداشته باشید، بانک در ازای دریافت سپرده با وثیقه به شما اعتبار اضافی خواهد داد.

چند توصیه دیگر:

برای اینکه نشان دهید از کارت اعتباری خود استفاده می کنید نیاز نیست هر ماه بهره پرداخت کنید. شما می توانید با پرداخت کامل بدهی خود و بدون پرداخت بهره فعالیت کارت اعتباری خود را نشان دهید. کارشناسان توصیه می کنند که کمتر از 30 درصد از اعتبار خود را استفاده کنید. این به اعتبار دهندگان نشان می دهد که شما فردی محتاط هستید و علاوه بر آن امتیاز اعتباری بالاتری خواهید داشت. اگر چه استفاده از اعتبار تاثیر منفی بر امتیاز اعتباری دارد، عدم استفاده از اعتبار نیز توصیه نمی شود. اعتبار دهندگان تمایل دارند ببینند افراد چگونه از اعتبار خود استفاده می کنند و چگونه آن را مدیریت می کنند.

اعتبارسازی

داده های جایگزین آن دسته از اطلاعاتی هستند که بصورت مستقیم اعتباری محسوب نمی شوند. به عبارت دیگر بر مبنای اطلاعات بانکی و مالی ایجاد نمی شوند. این نوع داده ها شامل اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت قبوض خدماتی مانند آب، برق و تلفن توسط مردم است که به عنوان جایگزین اطلاعات اعتباری قابل استفاده می باشند. به عنوان مثال عدم پرداخت به موقع قبوض یا اجاره بها می تواند رتبه اعتباری مشتری را کاهش دهد. بنابراین حتی اگر در مورد یک مشتری اطلاعات اعتباری در دسترس نباشد با استفاده از اطلاعات جایگزین میتوان میزان اهلیت اعتباری او را تشخیص داد. موضوع حاضر کاربرد داده های جایگزین در راستای ایجاد اهلیت اعتباری برای مردم در شرایط کنونی اقتصاد جهانی (شرایطی که به دلیل بحران اقتصاد جهانی یک نوع رکود بزرگ محسوب می شود) را مورد بررسی قرار می دهد.

کاهش مطالبات معوق

نرخ معوق شدن مطالبات بانک ها در سالهای 2009 و 2010 در مقایسه با 2005 و 2006 در نرخ های مختلف نکول به طور متوسط 2 درصد کاهش نشان می دهد. به عبارت دیگر به عنوان مثال از 10 درصد به 8 درصد رسیده است که این کاهش قابل ملاحظه است.
استفاده از اطلاعات جایگزین همانند اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و اقساط اجاره بها و یا سایر اطلاعات مشابه به وام دهندگان کمک می نماید تا بتوانند میزان ریسک اعتباری مشتریان خود را با دقت بیشتری تشخیص دهند. به عبارت دیگر اطلاعات جایگزین میزان اشتباه در تصمیمات اعتباری را کاهش می دهد. این نوع اطلاعات اگر چه بصورت مستقیم اطلاعات اعتباری محسوب نمی شوند، اما ماهیتا تعهداتی هستند که عدم عمل به این تعهدات می تواند نشان های از پر ریسک بودن فرد از جهت اعتباری باشد. 

افزایش وام برای جوانان

داده های جایگزین برای برخی گروه های جمعیت شناختی خاص می تواند بسیار مفید بوده و اهلیت اعتباری آنان را نزد بانک ها افزایش دهد. به عنوان مثال در صورت وجود داده های جایگزین در سامانه های گزارش گیری اعتباری، میزان دسترسی جوانان به خدمات اعتباری افزایش می یابد. گروه های دیگر جمعیت شناختی مانند زنان و افراد کم درآمد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

افزایش وام کم درآمدها

استفاده از داده های جایگزین میزان دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات و تامین مالی بانکی را افزایش می دهد. بخش زیادی از افراد کم درآمد در طول عمر خود هیچ گونه تسهیلاتی بانکی نمی توانند دریافت کنند لذا اهلیت اعتباری یا امتیاز اعتباری آنان توسط سامانه های اعتبارسنجی بانکی قابل تشخیص نیست. همین افراد علی رغم نداشتن سابقه اعتباری، به هر حال از خدمات عمومی مانند برق، تلفن، آب و غیره استفاده کرده اند و در نظر گرفتن این اطلاعات به عنوان مبنایی برای اعتبارسنجی موجب می شود آنان نیز در زمره وام گیرندگان قرار گیرند.

افزایش وام به کم درآمدها

به عبارت دیگر میزان افزایش دسترسی افراد کم درآمد به تسهیلات بانکی نسبت به افراد با درآمد بالاتر در شرایط وجود اطلاعات جایگزین بیشتر از شرایطی است که اطلاعات جایگزین مورد استفاده قرار نگیرد. به عنوان مثال در سطح درآمد 0 تا k 30 استفاده از اطلاعات جایگزین میزان دسترسی افراد به خدمات اعتباری 19 درصد افزایش یافته است. اگرچه استفاده از داده های جایگزین در توسعه خدمات بانکی مفید است اما نحوه استفاده از این اطلاعات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. داده های جایگزین در واقع عبارتند از اطلاعات مربوط به عدم عمل به تعهدات در زمانبندی مقرر. به عنوان مثال عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره منزل توسط مستاجر یا عدم پرداخت قبض برق توسط مصرف کننده یک نوع داده جایگزین محسوب میشود. البته نکته مهم این است که در صورتیکه مبالغ قبض های پرداخت نشده کم باشد، لزومی ندارد که این مبالغ در اختیار سامانه اعتبارسنجی قرار گیرد.

جمع بندی

داده های جایگزین در مجموع موجب گسترش عدالت در زمینه توزیع منصفانه خدمات و منابع مالی بانک ها به همه اقشار مختلف جامعه می شود. گزارش گیری اعتباری فی نفسه (صرف نظر از کامل بودن یا ناقص بودن آن) یک بهبود مهم در فضای اقتصادی یک کشور محسوب می شود. بانک جهانی در گزارش سال 2011 خود، تاسیس شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران (سامانه گزارش گیری اعتباری ایران) را به عنوان یک اصلاح اقتصادی در ایران به رسمیت شناخته است. البته اگر گزارش گیری بصورت جامع و کامل (شامل همه انواع اطلاعات از جمله اطلاعات منفی و مثبت و حتی اطلاعات جایگزین) باشد، کارکرد ها و منافع گزارش گیری اعتباری را در یک اقتصاد بصورت بهینه و ایده آل محقق می نماید.

مجله اعتبارسنجی - سال چهارم - شماره اول - اردیبهشت و خرداد 1395 
 
کلمات کليدي
اطلاعات اعتباری, گزارش اعتباری, شرکت اعتباری, اعتبار من
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
نماد اعتماد
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.