1398/12/25 یکشنبه

تحصیلات دانشگاهی امور مالی شخصی علاقه دانشجویان به 3 روش تجربه ای

دانشجویان با هزینه های آموزشی و تصمیمات پیچیده ای در زمینه امور مالی مواجه هستند. همان طور که لوساردی بیان کرد، انتخاب زمان و چگونگی سرمایه گذاری تحصیلی نوعی تصمیم گیری پیچیده است. 

تحصیلات دانشگاهی امور مالی شخصی علاقه دانشجویان به 3 روش تجربه ای
دانشجویان با هزینه های آموزشی و تصمیمات پیچیده ای در زمینه امور مالی مواجه هستند.
همان طور که لوساردی بیان کرد، انتخاب زمان و چگونگی سرمایه گذاری تحصیلی نوعی تصمیم گیری پیچیده است. 
نیمی از تمام دانشجویان سال اول برای پرداخت هزینه های تحصیلی شان مجبور هستند تا پول قرص بگیرند و در این فرایند تصمیمات اتخاذ می شود که بر آینده مالی شان تاثیر خواهد گذاشت.
بدون قرار گرفتن در معرض تحصیلات عالی یا مشاوره، بیشتر دانشجویان دریافتند که متغیرهای زیادی در گرفتن تصمیمات دقیق مالی، نقش دارند. 
این عدم وجود دانش مالی و مشکل در اتخاذ تصمیمات مالی خوب شواهدی هستند که بر فارغ التحصلات جوان و وارد شدن آن ها در بازار کار تاثیر می گذارند فشار مالی که در میان دانشجویان رایج است می تواند منجر به عملکرد ضعیف علمی و بهره وری کم و حتی ترک دانشگاه و اضافه کردن ساعات کاری به منظور پرداخت بدهی ها شود. 
هر کدام از این نتایج بر میزان آمار ماندن در دانشگاه ها تاثیر معکوس دارند. 
دانشجویان با تصمیماتی مواجه هستند که برای آن ها جدید است و می توان گفت که دانشجویان را در محیط جدیدی قرار می دهند اما بدون حمایت مستقیم والدین و نظارت آن ها گرفته می شوند. 
محققان نشان داده اند که دانشجویان، مانند بیشتر مردم، نمی توانند دانش عالی خود را به اندازه کافی مدیریت کنند. 
شواهد نشان داده است که اکثر دانشجویان در دوران تحصیل قادر به پرداخت هزیه تلفن همراه خود نیستند.
تصمیمات مالی دانشجویان با به وجود آمدن هزینه های غیر قابل پیش بینی مختلف و به وجود آمدم مشکل در سطوح درآمدی آینده، پیچیده می شوند.
دانشجویانی که با نمرات اعتباری کم فارغ التحصیل می شوند در یافتن شغل با مشکلات زیادی مواجه هستند چون یک کارفرمای آینده نگر به طور مرتب مسئولیت مالی و گزارشات اعتباری کارمندان را کنترل می کند. 
به علاوه سوابق اعتباری دانشجویان، توانایی آن ها در اجاره کردن یک آپارتمان و یا دریافت وام مسکن یا اتومبیل را تحت تاثیر قرار می دهد. 
اکثر  دانشجویان دوره لیسانس حداقل یک کارت اعتباری دارند و متوسط تعداد کارت های اعتباری یک دانشجو 6/4 است و نیمی از دانشجویان 4 کارت اعتباری یا حتی تعداد بیشتری را در اختیار دارند. 

ادبیات نقد و بررسی

ادبیات نقد و بررسی بر دو حوزه خاص تمرکز می کند. 
اولین بخش حوزه علمی محدودی را مورد بررسی قرار می دهد که با 3 روش آموزش عالی در ارتباط است و بر این تحقیق تمرکز می کند. 
بخش دوم نیز ویژگی های فردی مرتبط با استفاده از روش های مالی را توصیف می کند. 
کود و همکارانش رویکردهای مختلفی را در زمینه آموزش عالی به دانشجویان، توصیف کرده اند. 
این رویکردها عبارتند از دوره های مالی شخصی در برنامه های تحصیلی ارایه شده به دانشگاه ها به علاوه برگزاری کارگاه ها و سمینارها، مراکز مشاوره مالی، آموزش همسالان و منابع آنلاین در کارهای بعدی، کود، لینوس و لارنس مزایا و مضرات این روش ها را بیان کردند. 
بیشتر تحقیقات تجربی پیشین انجام شده در زمینه ارزیابی روش های آموزش عالی بر نتایج ارزیابی عملرد دانشجویان تمرکز کرده اند.
برای مثال، تحقیقات پیشین بیان کرده اند که فراهم آوردن آموزش عالی برای دانشجویان دارای ارزش زیادی هستند و دانشجویانی که در برنامه های آموزش عالی شرکت می کنند به موفقیت مالی بیشتری دست می یابند. 

پذیرش روش های مختلف مالی توسط دانشجویان

بیشتر اساتید می دانند که ارایه آموزش عالی به این معنا نیست که همه از مزایای آن استفاده می کنند. 
درک این که چه کسی به این مسئله واکنش نشان می دهد، مهم است.
فقط یک مطالعه به طور مستقیم عواملی را که بر رفتار مالی تاثیر می گذارد، مورد بررسی قرار می دهد و این مطالعه از نمونه های تصادفی دانشجویان استفاده کرده است.
جو و گرابل 3 عانل مرتبط با افرادی را که به دنبال کمک مال هستند، شناسایی کرده است:
  1. تجربه فشارهای مالی بیشتر
  2. قرار گرفتن در معرض رفتارهای مالی ناهنجار
  3. نداشتن خانه شخصی رین و توسانیت کومئو نیز با استفاده از یک نمونه تصادفی از دانشجویان دریافتند که تفاوت های زیادی در اطلاعات مالی مبتنی بر عوامل اجتماعی اقتصادی و آماری وجود دارد. 
برای مثال آفریقایی آمریکایی ها و دیگر افرادی که سفید پوست نیستند، ترجیح می دهند تا از اطلاعات اینترنتی استفاده کنند. 
به علاوه، زنان کمتر از مردان ترجیح می دهند تا از اطلاعات مالی آنلاین استفاده کنند. 
تحقیق کمی وجود دارد که واکنس دانشجویان به روش های مالی را مورد بررسی قرار داده است.
دال و جاری، هانیسا، لیلی وبریت گزارش دادند که تحقیق خاصی در مورد مراکز مشاوره مالی انجام شده است.
در یک تحقیق انجام شده در میان اساتید پرسنل و دانشجویان دانشگاه اوهایو، دال گزارش داد که نتایج منطقی وجود دارند که در آن ها فقط 2 ویژگی مرنبط با استفاده از مرکز مشاوره مالی توسط دانشجویان، وجود دارد. 

چارچوب مفهومی

یک دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی به عنوان یک چهارچوب برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. 
ساختار گرایان اجتماعی تفاسیر ارائه شده را معنا و ارزیابی کرده اند و بنابراین، در مطالعه کنونی، فرضیه های مطرح شده مبتنی بر ترجیحات پیشین افراد و عوامل موقعیتی هستند و این متغیرها بر چگونگی دیدگاه دانشجویان به ساختارهای اجتماعی تاثیر می گذارند. 
دیدگاه ساختارهای اجتماعی بیان کرده است که آنچه که بیشتر دانشجویان در واقعیت درک می کنند، در واقع اجماع دیدگاه جهانی از طریق تعامل اجتماعی و فرهنگی است. 
بنابراین، متغیرهایی نظیر نژاد، جنسیت و موقعیت مالی بر اساس پدیده های قابل مشاهده و تعاملات اجتماعی شکل می گیرند ساختار گرایی اجتماعی همچنین دارای مفهوم انعطاف پذیری است و با تغییرات ممکن مطابقت دارد. 
به بیان دیگر، ساختار شکنی و نوسازی می تواند رخ دهد. 
علاقه دانشجویان به اشکال متفاوت جستجوی اطلاعات باید به روش های مختلف درک شود و قادر است تا بر اساس گذشته و آینده تعاملات اجتماعی تغییر یابد. 
بر اساس مطالعات پیشین و استفاده از دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی، فرض بر این است که وجود علاقه در دریافت آموزش عالی در میان دانشجویان می تواند توسط شناسایی خود عوامل موقعیتی و تجربیات پیشین، توضیح داده شود. 
به طور خاص، فرض بر این است که متغیرهای زیر با احتمال علاقه به روش های آموزش عالی مختلف در ارتباط است استقلال مالی دانشجویان، سن، جنسیت، نژاد، متوسط نمرات کسب شده سابقه ترک تحصیل، این که آیا دانشجویان به طور کلی از پرداخت بیش از حد جلوگیری می کنند یا خیر. 

روش ها

شرح اطلاعات

اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از یک نمونه تصادفی از دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه جورجیا، جمع آوری شده است این نمونه به دانشجویانی محدود بود که 18 سال به بالا داشتند و از شهروندان دارای آدرس هاس شهری ثابت و غیر سفید پوست 20 درصد از این نمونه را تشکیل می  دادند تا تضمین شود که این دو گروه به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته اند.
اولین درخواست که به صورت ایمیل ارسال شد، دانشجویان را راهنمایی می کرد که تمایل داشتند تا در این تحقیق شرکت کنند. 
ابزار تحقیق مبتنی بر سوالات پرسیده شده توسط لیونز بود که به منظور مطابقت با اصطلاحات مورد استفاده در دانشگاه جورجیا و منعکس کردن منافع تحقیق، مورد اصطلاح قرار گرفت. 
به منظور تشویق دانشجویان در شرکت کردن در این تحقیق، دانشجویان از کل تحقیق اطلاع پیدا می کردند و 50 دلار بن هدیه برای خرید از فروشگاه کتاب دانشگاه جورجیا نیز در نظر گرفته شده بود. 
یک ایمیل درخواست دیگر نیز به کل نمونه ارسال شد.

طرح تجربی

تحلیل به صورت ریز ارایه شده اند.
ابتدا یک فایل توصیفی از ویژگی های پاسخ دهندگان وجود دارد که اطلاعات علمی، سطح رفاه مالی و تجربیات آن ها در زمینه  دوره های آموزش عالی را در بر گرفته است سپس، ارزیابی ارتباط میان ویژگی های دانشجو و علاقه او به دریافت آموزش امور مالی از طریق مرکز مشاوره، منابع آنلاین یا کارگاه های برگزار شده، انجام می گیرد. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1393 ، صفحات 8 و 9
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، مدیریت مالی

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.