مغایرت اطلاعات گزارش چقدر زمان می برد که این اطلاعات اصلاح گردد؟

اگر مغایرت اطلاعات هویتی باشد، (مانند نام ،نام خانوادگی ،تاریخ تولد و ...)  با بانک هایی که در آنها داری حساب میباشید در تماس باشید و از آنجا اطلاعات خود را اصلاح فرمایید چون اطلاعات وارد شده در سامانه اعتبارسنجی مستقیما از بانک ها ارسال می شود و تا زمانیکه این اطلاعات در مبدا تصحیح نشوند با اصلاح در سامانه بعد از هر بروز رسانی مجدد به حالت قبلی باز می گردد. در مورد اطلاعات بانک مانند اشتباه در اقساط و یا چک برگشتی با تماس با نماینده آن بانک و ارسال اطلاعات کتبی توسط بانک مربوطه از طریق ایمیل برای شرکت اعتبارسنجی در اولین فرصت اطلاعات اصلاح خواهد شد.

بیشتر
آخرین پرسشهاي متداول
.
.
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.