چرا زمانیکه پرداخت اقساط فرد به شیوه کسر از حقوق میباشد و سازمانی که فرد در آن مشغول به کار میباشد مسئولیت پرداخت آن اقساط را دارد، رتبه فرد در اثر دیرکرد پرداخت اقساط توسط سازمان، با کاهش روبرو است؟

وقتی روش پرداخت اقساط وام بصورت کسر از حقوق باشد و توسط سازمان با تاخیر پرداخت گردد ، بانک مشتری را بدهکار میداند و در اطلاعات ارسالی بانک به سامانه اعتبارسنجی، این وضعیت منعکس می گردد. اطلاعات به صورت ماهانه به سامانه اعتبارسنجی ارسال می گردد و تاخیر حتی یک روزه هم در سامانه اعتبارسنجی ثبت می گردد و در رتبه مشتری تاثیر منفی می گذارد.
 راه حل: مشتری باید با سازمانی که مسئولیت پرداخت اقساط وی را دارد هماهنگ کند تا پرداخت به بانک به موقع انجام پذیرد و یا خود عهده دار پرداخت اقساط بصورت ماهانه گردد و به صورت کسر از حقوق نباشد حتی در صورت امکان یک یا دو قسط را خود مشتری به بانک پرداخت نماید تا در صورت تاخیر پرداخت در ماه های آینده برای مشتری بدهی ثبت نگردد.

بیشتر
آخرین پرسشهاي متداول
.
.
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.