چه مدت زمانی لازم میباشد تا رتبه اعتباری بنده افزایش پیدا کند؟

رتبه گزارش اعتبارسنجی شما بر اساس پارامترهای پرداخت به موقع اقساط توسط شما، پرداخت به موقع اقساط توسط افرادی که شما ضامن آنها بوده اید و عدم داشتن چک برگشتی میباشد.برای افزایش رتبه بانک طی مدت حداقل سه الی شش ما رفتار باز پرداخت خود فرد و اشخاصی که شما ضامن آنها هستید زیر نظر میگیرد در صورت پرداخت به موقع اقساط رتبه افزلیش مییابد

بیشتر
آخرین پرسشهاي متداول
.
.
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.