هزینه گزارش اعتبارسنجی چقدر میباشد ؟

هزینه گزارش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی با احتساب 9 درصد ارزش افزوده 100,000 ریال می باشد . 

هزینه گزارش اعتبارسنجی اشخاص حقوقی با احتساب 9 درصد ارزش افزوده 130,800 ریال می باشد.
 

بیشتر
آخرین پرسشهاي متداول
.
.
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.