گزارش اعتبارسنجی دریافت شد اما هیچ اطلاعاتی نداشت

گزارش اعتبارسنجی صرفا در مورد اشخاصی که از ابتدای سال 1388 تاکنون حداقل یک قرارداد تسهیلاتی یا هر نوع تعهد دیگر (مانند ضمانتنامه) از یکی از بانکهای عضو سامانه اعتبارسنجی دریافت نموده باشند، قابل ارائه میباشد. در غیر اینصورت فقط گزارش آمار استعلام یا اصطلاحا گزارش خالی ارائه میگردد.
گزارش خالی در واقع نشان میدهد که مشتری مورد نظر از هیچکدام از بانکهای عضو سامانه اعتبارسنجی از ابتدای سال 1388 تاکنون هیچگونه تسهیلاتی دریافت نکرده است.

بیشتر
آخرین پرسشهاي متداول
.
.
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.