منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین اخبار سامانه
اطلاعات کلی درباره سامانه اعتبارسنجی
جستجو
دسترسی سریع
راههای ارتباط با ما
متون عمومي
محتوای گزارش اعتباری
منو
منو مشتریان
موارد عدم دریافت گزارش اعتباری
نحوه دریافت گزارش اعتباری
نوار راهبري
وب سايت ها
ورود

موارد عدم دریافت گزارش اعتباری

با توجه به پرداخت وجه امکان مشاهده گزارش نمیباشد.
پرداخت وجه انجام گردید است ولی بعد از کلیک بر روی لینک دریافتی گزارش سفید قابل مشاهد میباشد.
در صفحه گزارش اشخاص حقوقی اخطار عدم تطابق کد ملی مدیرعامل و کد ملی شرکت نمایش داده می شود در حالی که اطلاعات درست است
در صفحه گزارش پیام عدم تطبیق کد ملی و شماره همراه نمایش داده می شود
  • 1399/4/9 دوشنبه
    در صفحه گزارش پیام عدم تطبیق کد ملی و شماره همراه نمایش داده می شود
 هزینه دریافت گزارش اعتبار سنجی پرداخت شد و بعد از ثبت رمز یکبار مصرف و ارسال آن گزارش مشاهده نشد
 هزینه دریافت گزارش اعتبار سنجی پرداخت شد اما پیامک دریافت نشد
1