1398/12/25 یکشنبه

تلاش برای خوشبختی

مطالعات مرتبط با خوشبختی نشان می دهد که نحوه رفتار افراد در یک زمینه خاص بر رضایت مندی آنان در آن زمینه تاثیر می گذارد  این امر به نوبه خود به رضایت کلی افراد از زندگی کمک می کند. 

تلاش برای خوشبختی
رضایت از زندگی یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری میزان خوشبختی محسوب می شود.
تحقیقات نشان میدهند که خوشبختی فردی یا کیفیت زندگی به طور مثبتی با سلامت روحی و روانی، کارایی شغلی، روابط بین انسانی و وضعیت زناشویی ارتباط دارد. 
از آن جا که خوشبختی فردی اثرات مثبتی بر روی بسیاری از ابعاد زندگی دارد، محققان به طور روزافزون به مطالعه فاکتورهای ویژه ای که خوشبختی فردی و رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند هستند.
یکی از موضوعات تحقیقی رایج در میان محققان، بررسی اثر برخی رفتارهای خاص بر روی خوشبختی فردی و رضایت مندی از زندگی است. 
اخیرا تعدادی از محققین به این نتیجه رسیده اند که انجام یک رفتار در یک حوزه خاص، رضایت را در همان حوزه یا زمینه افزایش می دهد. 
در مطالعه حاضر، ما این ایده را در حوزه مالی بررسی کردیم تا ببینیم آیا رفتار مالی در رضایت مالی تاثیر گذار است و رفتار مالی تا چه حد در رضایت مالی دانشجویان تاثیر گذار است و تاثیرات بعدی آن بر ری رضایت کلی افراد از زندگی تا چه میزان است. 
از آن جا که موفقیت های آکادمیک (کسب مدارج علمی و دانشگاهی بالا) مهم ترین جنبه زندگی برای بسیاری از دانشجویان است، نقشی را که رفتار مالی در رضایت آکادمیک ایفا می کند و تاثیر آن را بر روی رضایت کلی از زندگی بررسی کردیم.
تحقیقات قبلی بر روی دانشجویان عمدتا بر موفقیت های دانشگاهی متمرکز بودند. 
با این وجود، در دهه اخیر محققانی که بر روی دانشجویان مطالعه می کنند یک رویکرد جامع تر از کیفیت زندگی را مورد نظر قرار داده اند که نه تنها موفیت های دانشگاهی دانشجویان را مورد بررسی قرار می دهد، بلکه پیشرفت های اجتماعی و روان شناختی آن ها را نیز مطالعه می کند. 
برای مثال، محققان کیفیت زندگی دانشجویان را از دیدگاه های اجتماعی و روان شناختی، نظیر افسردگی، اهداف، شخصیت، سلامتی و فرهنگ مورد مطالعه قرار داده اند. 
جدیدا یک شاخص اندازه گیری کیفیت زندگی دانشگاهی پیشنهاد شده است و در آمریکا و کره جنوبی آزمایش شده است. 
با این وجود، تنها تعداد کمی از مطالعات قبلی رضایت کالی و ارتباط ان را با رضایت از زندگی دانشجویان مورد بررسی قرار داده اند. 
تا آنجا که ما می دانیم، هیچ تحقیقی قبلا ارتباط میان رفتار مالی و رضایت از زندگی را بررسی نکرده است. 
تحقیق ما این خلاء موجود در تحقیقات را پر می کند. 
تحقیق ما هم چنین به چندین دلیل دیگر نیز مهم است، نخست ما می خواهیم مدارکی دال بر این بحث بیابیم که رفتارهای خاص (در این مورد، رفتار مالی) با رضایت مندی خاص (یعنی رضایت مالی) و رضایت از زندگی ارتباط دارند. 
ثانیا، ما معتقدیم که افزایش رفتار مالی مثبت در طی دوره های تحصیلی شامس فردی کسب کیفیت های بهتر زندگی در مراحل بعدی زندگی را بالا می برد.
در میان فرآیندهای اساسی مختلف یادگیری که دانشجویان در نخستین سال های تحصیلات عالیه خود متحمل می شند، شاید مهمترین آنها مربوط به موضوعات مالی شخصی باشد. 
به طور معمول دانشجویان جوان در دوره دانشجویی برای نخستین بار فرصت مدیریت پول را به صورت مستقل (مستقل از والدین یا نظارت آنان) به دست می آورند. 
بسیاری از آن ها در این سن برای به دست آوردن پول شروع به کار می کنند و استفاده از کارت های اعتباری را که به نام خود آن هاست، آغاز می کنند. 
برخی از آن ها نیز مقدار زیادی پول را برای اولین بار قرض میکنند و بنابراین باید قرض خود را مدیریت کنند. 
تحقیقات نشان داده اند که بعضی از دانشجویان در رفتارهای خطرناک اعتباری مشارکت دارند که می تواند به نتایج منفی منتهی شود. 
مطالعه دیگری نشان می دهد که دانشجویان مقاطه بالاتر کم تر از دانشجویان مقاطع پایین تر خود تمایل دارند پول را پس انداز کنند، اما بیش تر متمایلند که در رفتارهای خطرناک اعتباری مشارکت داشته باشند.
با داشتن این رفتارهای منفی و با فرض این که عادات مدیریت مالی طی سال های دانشگاهی در سال های بعدی زندگی نیز همراه فرد خواهد بود، ما معتقدیم که درک این مطلب که چگونه دانشجویان رفتارهای خواسته و ناخواسته خود را ایجاد می کنند و چگونه این رفتارها کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، برای کسانی که علاقه مند هستند رضایت از زندگی را در جامعه افزایش دهند، مفید خواهد بود. 
چارچوب مهفومی و فرضیات
در ایجاد مدل مفهومی ما، چارچوب مورد استفاده در یک مطالعه خوشبختی انجام شده توسط لیمبومیرسکی و همکارانش را اصلاح کردیم. 
نویسندگان آن مطالعه نتیجه گیری کردند که از میان سه فاکتور پیشنهادی (ژنتیک، زمینه و رفتار)، رفتار خوب فرد (رفتاری که بیانگر عملکرد خوب و مطلوب است) عامل بسیار مهمی در پیش بینی خوشبختی آن فرد محسوب می شود. 
اوتاک و همکارانش دریافتند که انجام یک رفتار خوب، خوشبختی را در میان دانشجویان ژاپنی افزایش داده است. 
در مطالعه حاضر، ما اصطلاح (رفتار مالی) برای ارجاع به رفتارهای مثبتی به کار میبریم که توسط اقتصاد دانان به عنوان راه های افزایش خوشبختی مالی پیشنهاد می شوند. 

رفتارهای مالی رایج عبارتند از:

  • نحوه مدیریت پول
  • مدیریت اعتبار
  • پس انداز
خوشبختی مالی یک فرد می تواند عینی باشد (که از طریق عاملی مانند درآمد یا سرمایه گذاری اندازه گیری می شود) یا ذهنی (که از طریق رضایت مالی اندازه گیری می شود)، بنابراین رفتارهای مثبت مالی خوشبختی مالی را در هر دو جهت (عینی و ذهنی) افزایش می دهد. 

فرضیات تحقیق

1.انجام رفتارهای مثبت مالی با رضایت مالی ارتباط مثبت دارد

علاوه بر تاثیرات مستقیم رفتار مالی روی رضایت مالی، انجام رفتارهای مثبت مالی ممکن است تاثیرات مثبت دیگری نیز به طور غیر مستقیم بر روی سایر زمینه های رضایت مندی نیز داشته باشد، برای مثال، توانایی یک فرد برای مدیریت و کنترل منابع مالی ممکن است نشانه قابلیت فرد برای مدیریت سایر منابع (مثلا زمان) باشد، که به نوبه خود ممکن است منجر به رفتارهای زندگی (نظیر موفقیت های دانشگاهی شود) شود، بنابراین ما فرضیه زیر را پیشنهاد میکنیم

2.انجام رفتارهای مثبت مالی با معدل تحصیلی ارتباط مثبت دارد

درآمد، رایج ترین شاخص برای اندازه گیری موفقیت مالی است.
بسیاری از مطالعات، رابطه میان درآمد و خوشبختی عینی را بررسی کرده اند، برای مثال هسیه در سال 2004 رابطه میان درآمد و رضایت مالی را بین کهن سالان آمریکایی مورد مطالعه قرار داد و دریافت که تعاریف متفاوت از درآمد اثرات متفاوت بر رضایت مال دارد. 
وردا-توسکانو و همکارانش در سال 2006 دریافتند که نه تنها درآمد بلکه انتظارات مالی نیز رضایت مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.
سیقیری و همکارانش رابطه میان درآمد و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که درآمد و رضایت به طور مثبت تا یک نقطه با یکدیگر رابطه دارند. 

3.بدهی و وام بالا با رضایت مالی رابطه منفی دارد

برای دانشجویان، موقعیت بالاتر مالی به معنای آن است که دانشجو زمان کمتری را برای کار کردن جهت به دست آوردن پول صرف می کند و زمان بیشتری را برای مطالعه می گذراند. 
اگر این چنین باشد، موقعیت مالی ممکن است کارایی دانشگاهی را تحت تاثیر قرار دهد. 
مطالعات نشان داد که بیشتر دانشجویان برای به دست آوردن پول کار می کردند تا به اهداف مالی خود برسند (ارضای نیازهای پایه یا به دست آوردن پول نقد بیشتر به دلایل متفاوت)

4.بدهی و وام بالا با معدل تحصیلی رابطه منفی دارد

5.معدل تحصیلی بالاتر با رضایت تحصیلی رابطه مثبت دارد

6.رضایت مالی بالاتر با رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد

7.رضایت تحصیلی بالاتر با رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد

نتیجه گیری

به طور خلاصه، این مقاله نتایج مطالعه ما درباره رابطه میان رفتار مالی و رضایت از زندگی را ارائه می کند. 
ما از داده های جمع آوری شده از دانشجویان یک دانشگاه آمریکایی این نتیجه گیری ها را به دست می آوریم.
ما با این فرض که هر رفتار خاصی موجب می شود که هر رفتار خاص رضایت ایجاد شود، یک مدل مفهومی را بنا نهادیم که رابطه میان رفتارهای مالی، موقعیت مالی، عملکرد تحصیلی، رضایت تحصیلی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار می دهد. 
سه متغیر رفتارهای مالی شامل مدیریت هزینه ها، کنترل تراز مالی (رابطه میان دارایی ها و بدهی ها) و پس انداز در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.
کنترل تراز مالی و پس انداز موجب ایجاد رضایت مالی و رضایت تحصیلی می شود و رضایت مالی و رضایت تحصیلی نیز رضایت مندی از زندگی را افزایش می دهند. 
مدیریت هرینه ها به طور مستقیم در رضایت از زندگی تاثیرگذار است. 
این نتایج نشان می دهند که رفتارهای مالی ممکن است به طور گسترده ای نه تنها بر روی رضایت مالی، بلکه بر روی عملکرد و رضایت تحصیلی نیز تاثیرگذار باشند. 
علاوه بر این، میزان تاثیرات کلی رفتارهای مالی بر روی رضایت دانشجویان از زندگی، مساوی یا نزدیک به میزان تاثیری است که رضایت تحثیلی بر رضایت کلی از زندگی آن ها دارد. 
این یافته ها را می توان در طراحی برنامه های آموزشی مدیریت مالی به کاربرد که نه تنها دانش و مهارت هایی را برای دانشجویان فراهم می آورد تا مسائل مالی خود را بهتر مدیریت کنند و خوشبختی مالی خود را بهبود بخشند، بلکه به آن ها کمک می کند تا رضایت از زندگی خود را افزایش دهند. 
اطلاع از رتبه اعتباری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است جهت اطلاع از امتیاز اعتباری می توان گزارش اعتباری را از سامانه اعتبارسنجی بدست آورد

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره سوم ، خرداد 1392 ، صفحات 10 و 11 و 12

كلمات كليدی: سامانه اعتبارسنجی، اعتبارسنجی، گزارش اعتبارسنجی، تلاش برای خوشبختی، سامانه اعتبار من

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
نماد اعتماد
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.