موارد عدم دریافت گزارش اعتباری

دوشنبه 9 تیر 1399 در صفحه گزارش اشخاص حقوقی اخطار عدم تطابق کد ملی مدیرعامل و کد ملی شرکت نمایش داده می شود در حالی که اطلاعات درست است
برای رفع این مورد باید آخرین اطلاعات مرتبط با مدیر عامل از قبیل کد ملی مدیر عامل و شناسه ملی شرکت در روزنامه رسمی ثبت گردد.
بيشتر
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.