رتبه اعتباری من

*
*
شاخص های اعتبارسنجی
.
بهبود رتبه اعتباری

گزارش رتبه بندی اعتباری
گزارش رتبه بندی اعتباری هر شخص بیان کننده وضعیت اعتباری وی تلقی شده و ملاک ارزیابی متقاضیان تسهیلات در کشور می باشد. لذا بکوشید تا گزارش رتبه بندی اعتباری خود را مثبت و بدون سابقه منفی نگهدارید.

1

بررسی دوره ای
به صورت دوره ای (حداقل سالی یکبار) به سامانه اعتبارسنجی MyCredit مراجعه و گزارش رتبه بندی اعتباری خود را دریافت کـرده و اطلاعـات آن را مـورد بررسـی قـرار دهید.

2

پرداخت اقساط
اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی خود را به موقع پرداخت نمایید. رعایت در پرداخت به موقع و مســتمر اقساط موجب بهبود وضعیت گزارش رتبه بندی اعتباری شما خواهد شد.

3

تسویه اقساط معوق
اگر تسهیلاتی را دریافت نموده و مدت زیادی است که اقساط آن را پرداخت ننموده اید، با مراجعه به بانک خود و ضمن تسویه اقساط معوقه موجب بهبود گزارش رتبه بندی اعتباری تان شوید.

4

.
.
1400/11/12 سه‌شنبه
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سیگما  میباشد.