گزارش اعتبارسنجی چیست؟ و کجا کاربرد دارد؟

براساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع مصوبه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 26/12/1389 هیات محترم وزیران)، شرکت مشاوره رتبه ‌بندی اعتباری ایران، در سال 1389 به‌عنوان تنها دارنده مجوز از بانک مرکزی، با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه اعتبارسنجی را در کشور عملیاتی کرده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر سازمان‌های ارائه‌دهنده اطلاعات اعتباری، خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌ نظام بانکی کشور و سایر اعتباردهندگان عضو سامانه ارائه می‌دهد.
شرکت دانش بنيان توسعه زيرساخت های فناوری اطلاعات سيگما با 16 سال سابقه فعاليت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دارنده رتبه 1 شورای عالي انفورماتيک در حوزه توليد و پشتيباني نرم‌افزارهای سفارش مشتری و رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک در حوزه مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات، در سال 1397، سامانه MyCredit يا سام (سامانه اعتبار من) را جهت ارائه گزارشات و امتيازهای رتبه بندی اعتباری افراد حقيقی و حقوقی بر اساس پايگاه داده شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ايران راه اندازی نموده است.

درگزارش اعتباری، اطلاعات ارزشمندی وجود دارد که می‌توان هویت و همچنین وضعیت پرداخت دیون افراد را به دقت مورد شناسایی قرار داد. این اطلاعات مکتوب، شامل اطلاعات هویتی شخص، مشخصات تسهیلات دریافتی شخص از بانک‌های مختلف، چگونگی پرداخت اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی، سوابق منفی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بانکی، سوابق چک‌های برگشتی و امتیاز اعتباری شخص در گزارش اعتباری می‌شود.
نحوه باز پرداخت اقساط توسط اشخاصی که شما ضامن آنها هستید.

برای هر فردی که از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا به‌حال، از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کرده‌اند، یک گزارش اعتباری در سامانه ایجاد شده است. در واقع می‌توان گفت که در حال حاضر، اطلاعات بالغ‌ بر ۴۰ میلیون ایرانی که سابقه انجام فعالیت‌های اعتباری در کشور را داشته‌اند، در این سامانه موجود است و به همین صورت امکان شناسایی اهلیت اعتباری افراد یا به‌ اصطلاح عامیانه، تشخیص اعتبار افراد در کشورمان ایجاد شده است.

تمامی هموطنان ایرانی که از سال ۱۳۸۸ تا به الآن تسهیلاتی را دریافت نموده‌اند، صاحب گزارش اعتباری بوده و می‌توانند به سهولت از طریق سایت مای کردیت از طریق لینک های زیر اقدام به دریافت گزارش اعتبارسنجی خود یا شرکت خود نمایند.
دریافت گزارش حقیقی
دریافت گزارش حقوقی

اعتبار اشخاص علاوه بر توانایی مالی به خوش‌حسابی و بدحسابی‌شان نیز وابسته است. در گذشته اگر شخصی‌ خوش‌حساب و نسبت به سایرین معتبر بود، اشخاص از وصول مبلغ چک‌ وی مطمئن بوده و یا حتی با خیال آسوده به فرد اعتماد کرده و پول قرض می‌دادند. اما طی دهه‌های اخیر و با گسترش مبادلات مالی و تجاری، تشخیص اعتبار افراد بیش از پیش اهمیت یافته و دیگر شناخت افراد معتبر به سهولت گذشته نمی‌باشد. 

قطعاً امروزه شناخت تمام افرادی که با آن‌ها معامله می‌کنیم، به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. اگر بخواهیم کالایی را بفروشیم و در قبال آن چک دریافت کنیم، چگونه متوجه شویم که چک خریدار تا چه میزان معتبر است و آیا در موعد  مقرر نقد خواهد شد یا خیر؟یا اگر بخواهیم به کسی پولی قرض بدهیم چگونه از خوش‌حسابی آن فرد مطلع شویم؟ یا اگر می‌خواهیم ملک خود را اجاره دهیم چگونه متوجه شویم که فرد هرماه اجاره‌اش را به‌موقع پرداخت خواهد کرد؟ بنابراین چاره چیست؟ چطور به خوش‌حسابی اشخاص پی‌ببریم؟ راه‌حل مناسب، شناخت اعتبار افراد از راه موثق و بروز است؛ اما چگونه؟

در دنیا راهکاری مدرن برای شناخت اعتبار دقیق افراد وجود دارد که از آن به اعتبارسنجی یاد می‌شود. اساس کار اعتبارسنجی، ثبت رفتار اعتباری در قالب گزارش ‌اعتباری هر شخص است. این گزارش در واقع نشان‌دهنده اعتبار و مسئولیت‌پذیری افراد در روزگار مدرنی است که کسب شناخت صحیح از افراد، کار دشواری است. به بیانی کامل‌تر، «گزارش اعتباری»سندی است حاوی اطلاعات هویتی و اعتباری اشخاص است و توسط  شرکت مشاوره رتبه ‌بندی اعتباری ایران صادر می‌شود. این گزارش بیانگر روند بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ایفای تعهدات افراد است.

از ﻣﻮاردى که در ﮔﺰارش‌ﻫﺎى اعتباری وﺟﻮد دارد و ﻣﻰ‌ﺗﻮان آن را ﻣﻬمترین ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارش داﻧﺴﺖ،«ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد در ﺳﺎل‌‍ﻫﺎىﮔﺬﺷﺘﻪ» اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺮاد در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ حاکی از آنست که شخص طی 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‌در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎطش ﭼﻪ رﻓﺘﺎر اعتباری داشته است،به عنوان مثال، آیا اﻗﺴﺎطش را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده،یا در ﭘﺮداﺧﺘﻰ‌ﻫﺎى ﺧﻮد روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.به بیان دیگر، ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر طی 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ، بیانگر ریسک ﺑﺎﻻى ﻓﺮد و توجیه بدحسابی وى ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. همان‌طور که مشهود است، گزارش اعتباری اشخاص، معرفی‌نامه‌ای است که مشخص می‌نماید شخص اقساط تسهیلات دریافتی‌اش را به چه صورت پرداخت کرده و در ایفای تعهداتشان تا چه اندازه‌ای خوش‌حساب بوده است.استفاده از گزارش اعتباری به افراد کمک می‌کند، وضعیت اعتباری خود را از همه ‌نظر مورد بررسی قرار دهند و با آگاهی از آن سعی نمایند در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن کاستی‌های احتمالی خود برآیند.
علاوه بر این اگر اشخاص گزارش اعتباری خود را به صورت منظم و دوره‌ای بررسی نمایند، می‌توانند از صحت اطلاعات اعتباری خود اطمینان حاصل کرده و از سوء‌استفاده‌های ناشی از جعل هویت‌شان جلوگیری نمایند.

یک گزارش اعتباری، گزارشی است که توسط سامانه اعتبارسنجی تولید و ارائه می‌شود. گزارش‌های اعتباری سامانه اعتبارسنجی، اطلاعات زیر را در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار می‌دهند:
 • ترسیم کامل وضعیت اطلاعات هویتی مشتری در بانکهای مختلف بر مبنای تاریخ بروزرسانی اطلاعات در هر بانک
 • تشریح کامل روند بازپرداخت کلیه تسهیلات دریافتی توسط مشتری در کل نظام بانکی کشور به تفکیک هر قرارداد (خاتمه یافته یا در جریان)
 • ترسیم وضعیت تعهدات آتی مشتری
 • ترسیم وضعیت تعهدات سررسید گذشته و معوق مشتری
 • ترسیم وضعیت تعهدات غیر مستقیم مشتری
 • فراهم نمودن امکان اخذ گزارش کامل وضعیت اعتباری ضامنین قراردادهای مختلف مشتری
 • ارائه گزارش به روز آمار مراجعات مشتری به بانکهای مختلف تحت عنوان گزارش آمار استعلام
 • ارائه گزارش تفصیلی در خصوص تغییرات اطلاعات مهم مرتبط با مشتری مانند تغییرات اطلاعات آدرس مشتری در بانکهای مختلف، تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی، تغییرات مربوط به انواع وضعیتهای منفی مرتبط با مشتری و ....
 • متصل بودن کلیه موارد فوق الذکر به یک شناسه منحصربفرد ملی
 • فراهم بودن امکان اخذ استعلام و دریافت گزارش اعتباری درخصوص کلیه ذینفعان یک درخواست اعتباری (به عنوان مثال استعلام در خصوص وضعیت اعتباری سهامداران، مدیران و ....)
 • فراهم بودن امکان اتصال سامانه به سایر بانکهای اطلاعاتی موجود در کشور جهت درج سوابق منفی هویتی مشتری مانند سوابق منفی مالیاتی، ورشکستگی، چک برگشتی، ضمانت نامه ها، LC ها و ....

سامانه‌ای است که با جمع آوری، سامان‌دهی، تلفيق، تطبيق و پردازش اطلاعات اعتباری مشتريان اين امکان را به بانکها و موسسات مالی و اعتباری می دهد تا ضمن حصول شناخت مناسب از مشتری، تصميم سريع، مناسب و کم ريسک و عادلانه ای را در اعطای تسهيلات اتخاذ نمايند.

بيشتر

هزینه پرداخت شده اما گزارش اعتبارسنجی دریافت نشده

برای رفع این مورد و دریافت گزارش کافیست در فرم ثبت اعتراض اقدام به ثبت درخواست نموده تا در اسرع وقت نسبت به دریافت گزارش توسط شما اقدام گردد.
به دلیل عدم دریافت گزارش اعتبارسنجی توسط شما، کد هدیه سایت اعتبار من Mycredit.ir برای شماره همراه ثبت شده توسط شما ارسال میگردد.

برای رفع این مورد و دریافت گزارش کافیست در فرم ثبت اعتراض اقدام به ثبت درخواست نموده تا در اسرع وقت نسبت به دریافت گزارش توسط شما اقدام گردد.

دلیل نمایش پیام فوق این است که  کد ملی مدیر عامل وارد شده توسط شما در سامانه ثبت شرکت ها برای شناسه ملی وارد شده به عنوان مدیر عامل ثبت نشده است و تطابق ندارند.
در صورتی که کد ملی وارد شده مربوط به مدیر عامل شرکت با شناسه ملی می باشد،لطفا آخرین تغییرات روزنامه رسمی مربوط به اطلاعات مدیرعامل شرکت ، آدرس ایمیل و متن درخواست خود را بصورت کامل در صفحه اصلی سایت در گزینه پشتیبانی سامانه قسمت ثبت درخواست اعتراض برای بررسی ارسال نمایید .
لینک : ثبت درخواست اعتراض

در صفحه اول و در زمان تکمیل موارد احراز هویت (کد ملی، شماره همراه) کاربر تایید مینمایید که شماره همراه وارد شده متعلق به همان کد ملی میباشد که در بخش کد ملی وارد نموده است.
پیامی که کاربر تایید مینماید به شرح زیر است:
اینجانب با کد ملی وارد شده در فیلد کد ملی تایید می نمایم که شماره همراه وارد شده در شبکه تلفن همراه به نام اینجانب ثبت و با کد ملی وارد شده توسط بنده تطابق دارد و همچنین کلیه قوانین و مقررات سایت را مطالعه کرده ام و با آنها موافقم.

به منظور رفع این مورد و دریافت گزارش اعتباری خود میتوانید با مراجعه به صفحه ثبت اعتراض اقدام به ثبت درخواست خود نموده تا در اسرع وقت کارشناسان سایت اعتبار من این مورد را برای شما رفع نمایند.

بيشتر

گزارش اعتبارسنجی دریافت شده و نیاز به مشاوره دارم

پیشتر با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت‌ایرانیان، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد باثبات در بانک سپه ادغام شده بودند و براساس ماده 91 قانون پنجم برنامه توسعه و مواد 12 و 14 آیین‌نامه جدید نظام سنجش اعتبار، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به همکاری با سامانه اعتبارسنجی خواهند بود و بابت اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان‌شان میبایست گزارش اعتباری‌شان را از شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ کنند.
در همین راستا، مجموعه 800 شعبه از بانک مهراقتصاد (سابق)در سراسر کشور که در ادامه ساماندهی بانک‌های فوق‌الذکر، در بانک سپه ادغام شده بودند، به سامانه اعتبارسنجی ایران متصل شدند تا نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ مذکور، توسط مشتریان‌شان در گزارش اعتباری‌شان درج شده و در تعیین نمره اعتباری‌شان به عنوان یک عامل در دریافت تسهیلات موثر باشد. بر همین اساس واحد تسهیلات این بانک پس از دریافت رضایت‌نامه از متقاضی وام، گزارش اعتباری فرد را دریافت نموده و پس از بررسی و دریافت تعهدات، مطابق با سیاست‌های بانک سپه، می‌تواند اقدام به اعطای وام نماید.

مطالبات سررسید گذشته:

مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.

مطالبات معوق:

مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

مطالبات مشکوک‌الوصول:

مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

جهت تشکیل رتبه اعتباری، تسهیلات مستقیم فرد نیاز است و تسهیلات غیر مستقیم (ضمانت) رتبه ای برای فرد ایجاد نمی کند.

وقتی روش پرداخت اقساط وام بصورت کسر از حقوق باشد و توسط سازمان با تاخیر پرداخت گردد ، بانک مشتری را بدهکار میداند و در اطلاعات ارسالی بانک به سامانه اعتبارسنجی، این وضعیت منعکس می گردد. اطلاعات به صورت ماهانه به سامانه اعتبارسنجی ارسال می گردد و تاخیر حتی یک روزه هم در سامانه اعتبارسنجی ثبت می گردد و در رتبه مشتری تاثیر منفی می گذارد.
 راه حل: مشتری باید با سازمانی که مسئولیت پرداخت اقساط وی را دارد هماهنگ کند تا پرداخت به بانک به موقع انجام پذیرد و یا خود عهده دار پرداخت اقساط بصورت ماهانه گردد و به صورت کسر از حقوق نباشد حتی در صورت امکان یک یا دو قسط را خود مشتری به بانک پرداخت نماید تا در صورت تاخیر پرداخت در ماه های آینده برای مشتری بدهی ثبت نگردد.

در صورتیکه شما در گزارش اعتباری خود دارای معوقات و یا اقساط سر رسید گذشته میباشید باید آنها را بصورت کامل تسویه نمایید و بعد از بازپرداخت منظم 6 الی 12 ماهه اقساط توسط شما، رتبه شما افزایش میباشد.


رتبه اعتباری صفر در گزارش اعتبارسنجی شما به یکی از دلایل زیر بستگی دارد .
1-شما در حال حاضر وام در حال پرداخت ندارید و یا مدتی از تسویه نهایی آخرین وام شما گذشته است .
2-باید از اولین پرداخت اقساط وام های یک سال اخیر شما حداقل شش ماه گذشته باشد .
 

مواردی که با عنوان شهرداری تهران در سامانه ثبت شده است، بدهی مشتریان به شهرداری بوده است که به دلیل عدم پرداخت قبوض پسماند و یا کسب و پیشه می باشد که به صورت سالانه صادر می گردد.

رتبه اعتباری صفر در گزارش اعتبارسنجی شما به یکی از دلایل زیر بستگی دارد .
1-شما در حال حاضر وام در حال پرداخت ندارید و یا مدتی از تسویه نهایی آخرین وام شما گذشته است .
2-باید از اولین پرداخت اقساط وام های یک سال اخیر شما حداقل شش ماه گذشته باشد

نمره یا امتیاز اعتباری عددی است بین 0 تا 900 :
ریسک خیلی بالا

E

459 - 0
ریسک بالا

D

519 - 460
ریسک متوسط

C

579 - 520
ریسک پایین

B

639 - 580
ریسک خیلی پایین

A

900 - 640
E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1
419 - 0 439 - 420 459 - 440 479 - 460 499 - 480 519 - 500 539 - 520 559 - 540 579 - 560 599 - 580 619 - 600 639 - 620 659 - 640 679 - 660 900 - 680

رتبه گزارش اعتبارسنجی شما بر اساس پارامترهای پرداخت به موقع اقساط توسط شما، پرداخت به موقع اقساط توسط افرادی که شما ضامن آنها بوده اید و عدم داشتن چک برگشتی میباشد.برای افزایش رتبه بانک طی مدت حداقل سه الی شش ما رفتار باز پرداخت خود فرد و اشخاصی که شما ضامن آنها هستید زیر نظر میگیرد در صورت پرداخت به موقع اقساط رتبه افزلیش مییابد

سایت اعتبار من تنها  نمایش دهنده اطلاعات شما از سمت بانک مرکزی میباشد و لذا اطلاعات قابل مشاهده اطلاعاتی میباشد که پس از احراز هویت شما برای شما قابل مشاهده میباشد.زمان بروز رسانی گزارش اعتباری شما منوط بر بروزرسانی اطلاعات توسط شعبات بانک ها در بانک مرکزی و سپس بروزرسانی اطلاعات از بانک مرکزی در سامانه اعتبارسنجی میباشد که این مدت زمان میتواند حداقل یک ماه باشد. 

گزارش اعتبارسنجی صرفا در مورد اشخاصی که از ابتدای سال 1388 تاکنون حداقل یک قرارداد تسهیلاتی یا هر نوع تعهد دیگر (مانند ضمانتنامه) از یکی از بانکهای عضو سامانه اعتبارسنجی دریافت نموده باشند، قابل ارائه میباشد. در غیر اینصورت فقط گزارش آمار استعلام یا اصطلاحا گزارش خالی ارائه میگردد.
گزارش خالی در واقع نشان میدهد که مشتری مورد نظر از هیچکدام از بانکهای عضو سامانه اعتبارسنجی از ابتدای سال 1388 تاکنون هیچگونه تسهیلاتی دریافت نکرده است.

در گزارش اعتبارسنجی اطلاعات مربوط به نژاد، علایق مذهبی، سابقه بیماری‌، شیوه زندگی شخصی، اولویتهای سیاسی، اسامی دوستان، سوابق کیفری، میزان درآمد و گردش حساب مشتری، فهرست دارایی‌های شخص، سوابق کاری، تحصیلی و سابقه فعالیت دیگر فرد و دیگر اطلاعاتی که جزو سوابق محرمانه اشخاص تلقی می‌شود در سامانه جمع‌آوری نمی‌شود.

سایت اعتبار من تنها  نمایش دهنده اطلاعات شما از سمت بانک مرکزی میباشد و لذا اطلاعات قابل مشاهده اطلاعاتی میباشد که پس از احراز هویت شما برای شما قابل مشاهده میباشد. اطلاعات مندرج در گزارش اطلاعاتی میباشد که توسط شعب بانک ها در اختیار بانک مرکزی قرار داده میشود لذا برای مواردی از قبیل اتمام تسهیلات باید با مراجعه به شعبه بانک تسهیلات دریافتی اقدام به به درخواست برای اتمام تسهیلات زده شود تا پس از بازه زمانی مشخص اتمام تسهیلات در گزارش اعتباری شما ثبت گردد.

سایت اعتبار من تنها نمایش دهنده گزارش میباشد و دخل و تصرفی در اطلاعات افراد ندارد. لازم به توضیح میباشد که این اطلاعات دقیقا اطلاعات اعتباری فرد در بانک مرکزی میباشد که از سال 88 تا به حال قابل مشاهده میباشد.

بيشتر
.
.
1398/1/7 چهارشنبه
نماد اعتماد
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.